خانه شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

مرتضی ثقفیان

شعر ها

ترجمه ی از شهر حرف می زنم منظومه بلند پاز

ترجمه ی شعر های یانوش پیلینسکی

 

ویلاگ مانیها درباره ی مانیها مواضع مانیها ارسال آثار تماس با مانیها جستجوی مولفان دریافت فونت معرفی کتاب پیوندها آرشیوها
Copyright ©2003-2006 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website