Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

 

 

 

دو شعر از هارولد پينتر 

ترجمه مجتبي پورمحسن

 

خدا به آمريكا بركت بدهد

 آنها دوباره به اينجا بازمي گردند

يانكي هاي زره پوش رژه مي روند

و سرود شادي هايشان را سر مي دهند

همانطور كه در دنياي بزرگ چهار نعل مي تازند

خداي امريكا را شكر مي كنند

 

ناودان ها  با مرده ها بند آمده اند

كساني كه نمي توانستند شركت كنند

ديگراني كه از خواندن امتناع  كردند

كساني كه صدايشان را از دست داده اند

و كساني كه آوازشان را از ياد برده اند

 

سواركاراني كه شلاق هاي پاره دارند

سرتان به خاك ماليده مي شود

سرتان حوضچه اي از كثافت است

سرتان لكه اي بر گرد و خاك است

چشمانتان بسته است و دماغتان

فقط بوي گند مرگ را استنشاق كرده است

و هواي مرده همه جا در جريان است

با بوي خداي آمريكا

 

ژانويه 2003

 

دموكراسي

 

گريزي نيست

كثافت ها زده اند بيرون

آنها همه چيز را از بين مي برند

به پشت سرت نگاه كن


شعرهای پیشین پینتر با ترجمه ی همین مترجم

 

  يك شعر از هارولد پينتر

پيش بيني وضع هواروز با هواي ابري آغاز مي شود
هوا سرد خواهد بود
اما چنانچه روز ادامه پيدا كند
خورشيد پديدار مي شود
و بعداز ظهر گرم وخشك خواهد بود
سر شب ماه خواهد درخشيد
گفتني ست باد تندي هم خواهد وزيد
اما نيمه هاي شب متوفق مي شود
اتفاق ديگري نخواهد افتاد
اين آخرين پيش بيني است

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website