Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 

هومن عزیزی

فرشته ها خودکش کردند نوشته مهدی موسوی جدا از اینکه حامل چه فضا و چه نگاهی ست و فارغ از اینکه  چقدر شعر است ، هنر خالص است . به این دلیل که این کتاب تن به سانسور نمی سپارد و ترجیح می دهد مخفیانه  چاپ شود . مخفیانه چاپ کردن این کتاب در خاک ایران هنریست که موسوی از خود نشان می دهد . مخفیانه چاپ کردنی که علائه بر فدا شدن شکل و شمایل ظاهری کتاب و دو، سه برابر شدن هزینه چاپ آن می تواند موجی هزاران گرفتاری و دردسر قانونی ! و غیر قانونی در ایران شود . با این همه موسوی همین شعر ها را که حال و هوایشان را هم نمی توان سیاسی ارزیابی کرد و بیشتر عاشقانه اند به تیغ سانسور نمی سپرد . مهدی موسوی از زمره شاعرانی ست که در حال و هوای غزل و دست بردن در ساخت ها و فرم های آن بودند و به سوی انقلاب در ساختار آن گام بر می داشتند . او پیش از این از شاعران فعال کرج محسوب می شد . شعری را  از او و از همین کتاب می خوانیم : ا

 

 

 

بگذار داخل ویدئو فیلم را ، ببین

تصویر مه گرفته ای از آخر زمین

شمشیر های تیز برهنه به هر طرف

و دوستان کنار تو خنجر در آستین

تو آن زنی که در دل شب راه می رود

در جستجوی بی کسی خود ، فقط همین !غ

تو آن زنی که منتظرت ایستاده اند

بازیگران خوب و بد فیلم در کمین

تو آن زنی که در وسط شب سقوط کرد

که پرت کرد خود را از قله یقین

تو آن زنی جدا شده از روزگار خویش

آن آخرین نفر که رسیده به اولین

تو آن زنی ... فرشته لذت ، خدای مرگ  

با چند خط سکوت ... و یک سطر نقطه چین

تو قهرمان واقعی قصه ای ولی

مردی نشسته گریه کنان پشت دوربین

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website