خانه پدیدآورندگان شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 مهدي موسوي(م هسته اي) و

"فضاي سبز" 

 

با سيگاري بر لب

بابا آب داد

و از چيزي كه دارد بالا مي آيد

چيزي دارد بالا مي آيد

خوابم دارد مي آيد

با

لا

از ساقهايش

چيزي به نافش نمانده

لطفن به گيرنده هاي خود دست نزنيد

من ايدز دارم

و فضا.فضا توي چشمهايم تخم گذاشته

و همينكه تخم چشم سياهش را.سياهش را بكارم

سبز مي شود

مي بيني آقاي شهردار

با يك تخم هم مي شود

ناتوراليست شد

و آب داد

من بابا شده ام ...آقاي شهردار

"آتيش خدمتتون هست؟"

كتري سر دارد

مي رود

و از چيزي كه سر دارد

چيزي مي رود

با

لا

خوابم به لبهاش رسيده

روي پوستش دست مي كشم

از نوشتن

مي بيني مفعول خوشگل من

با يك جمله هم مي شود

مسيح شد


"اداي درخت"

 

 به دنبالم کشيده مي شد روي زمين

اين دختره ي کنه

سايه!

چقدر چاق شده اي

و اداي شب را از خودت در مي آوري

تا خوابم بيايد

                 از پشت پنجره

                                    نگاه کن

من جفت کرده ام

رفتن را

و چيزي از کفشهاي من در نيامده است

من

ادايم را در مي آورم بيرون

قدم مي زنم

و روي اندامت مي کشم

کفشهايم را

چند ثانيه بعد:

در آورده ام بيرون از اندامت

تير هاي چراغ را

جيغ مي کشي

تير

       هاي

               چراغ را

                            در آورد

و من خوابم

                مي

                     آ

روي من روزنامه مي کشي

و صبح

تا مي شود

تو باز هم سايه اي

من درخت

در آمده

از کفشهايم

نگاه کن

خورشيد از چشمهايش چکه مي کند""""""""


شعرهای پیشین مهدی موسوی هسته ای در مانیها

یک شعر کوتاه برای بم

____________

با نتهای

زیر خوابیدند

 و زمین زیر

آوار

بیدار است

 

با نتهای بم دارد

لالایی میسازد

سقفهای تهران را

______________

س.م.هسته ای

 

ویلاگ مانیها درباره ی مانیها مواضع مانیها ارسال آثار تماس با مانیها جستجوی مولفان دریافت فونت معرفی کتاب پیوندها آرشیوها
Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website