Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 

 

 

 

 

بهزاد جواهرچیان

سوزش

 

 

                                                         رنگ خيرات كنيد  پروانه پريشانست

                                                         رنگ خيرات كنيد  طبيعت عريانست

 من چهارونيم پيشٍ ماه بودم

   من چهارونيم پيش ماه بودم

   من چهارونيمٍ پيش ماه داشتم!

كي ماه مرا دريده است؟

 

من دوست داشتمش

                            من دوست داشتمش،رمش

                                           من دوست دارمش

كي دوست داشتن مرا خريد؟

 

من در ترم اول دانشكده ي عشق واحد جنوب عقده ديده ام

مشروط شدم

من در ترم اول مشروط شدم

 

                                                                                                      اين چه واحدهاييست؟

                                                                 اين چه دروسيست؟

                                                                               اين چه...

من نميتوانم ليسانس داشته باشم!

(از من برج بلند هفت آسمان خواسته اند)

اين چه ليا قتيست؟

ولي:

مژده باد آنان راكه با ما بودند              (همكلاسيها)

وسكته باد آنان را كه مخالفان بودند   (مديران دانشكده ي مشروط)

 

مژده بادا اي عشاق

 

                        گر صبر كنيد ز غوره حلوا سازم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website