Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

 

رزا جمالی

کلمه ای که کلید تو بود
 


ديري ست با نسبتي باز از جهان خويشاوندم
من وسعتي عظيم را قرض كرده ام
با كلماتي بزرگ با چهره اي گشاده برخورد مي كنم
تا براي فردا درخت بيافرينم

اما كلمه اي كه كليد تو بود را ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيافتم !

بغلي از گل هاي يخ را جمع كرده ام
و هجاي اول اسم ترا پيوسته كم مي كنم
اين جا سرزمين انجماد است
تو آرام تر بيا .

براي شمردن سن من به حلقه هاي درخت مراجعه كنيد.
اين جا جدول ضربي ست كه درست هجاهاي ترا در مي آورد
و سر ساعت به من وفادار است
من كه يك حافظه ي منجمدم
كجاي اين جهان خواب هاي من است كه ذره ذره مي ميرد ؟

اين جا قلمرويي ست براي حكمراني به تو
پس كجاست كلمه اي كه كليد تو بود ؟

سهم من است ، فراموشي هايم ؟

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright ©2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website