Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 

   جهانپور

 

.......

   باران که بیشتر حرف بزند

                            بهانه کمتر به تعویق می افتد

   من سهم چشمان مثلن سیاهم را نمی بینم

گل که نیست

 باران حرف میزند

                      واز زمین

           هزار دیوار تازه می روید

 

 

 

     ( از این خیابان...)

 

 

   از این خیابان که کج راه می رود

چیز هایی شروع شد

 

که نمی دا نیم چیست

 بهانه ای نبضمان را هر روز شکنجه می دهد 

دوستانه می گویم

کمی جلوتر خیابانی ست که کج راه می رود

به ان وارد....

 

 

     ( نگاه هم ...)

 

  نگاه هم که یاغی نشود

 رنگ از رخ می پرد

درماهتاب پاییز تنهایی

غرق نگاهی که مرغ دریا را وسوسه می کند

 

نیم شبی کافی ست

تا مسافری

  سوت زنان از کوچه ی پاییز بپیچد

و.....

 

 

 

 

( برای بار نمی دانم چندم....)

 

  برای بار نمی دانم چندم

افتادم از نگاهش

 

پیش از ان که پنجره را باز کنم

کابوس های واقعی تعقیبم می کند

ومثلن دروغ هایی که راست می گویند

 

مهربان نیست

دست های زمخت فاصله

که هی د یوار می شوند

 

یک غرور نیمه جان در من می لولد

 

دوباره احساس های تو سری خورده ام

                                               جان می کند

                                               جان ....

                                              می کند.....

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website