Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

زخمی همچون سرزمينم

 احمد ايرهان ( Ahmet Erhan  )

 ترجمه:  نادر جبارپور

همچون سرزمينم زخمی هستم

نه کمتر، نه بيشتر

پرتگاهی هستم عميق

در تمام خاطره هايم.

 

شب ها را نعره ها

از سينه ام می گذرند

زندگی چه بود ندانستم

در تاريخ اشتباه و دروغينم.

 

همچون سرزمينم زخمی هستم

رو در روی دنيا ايستاده ام

سال ها، سال ها نيستند

اميدهايم هستند

که بی صدا خاکستر می شوند ...

 

 

 

 

 
 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website