Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

 

 

 

آزيتا حقيقي جو 

هذیان

 

 

 

 

بادي كه از پس اين پرده

بي جهت

اتاق مرتب شد

و چشم هايي كه به هذ يان افتاده بود

اين لحظه ها را از هر دست كه بدهي

از دست داده اي

با حسي كه توي    سينه ام مي لرزد

لبت

براي گفتن

حرف ندارد

1377

 

 شعرهای پیشین آزیتا حقیقی جو در مانیها

" روزنامه "

 شانه به شانه اش

موهايم خواب رفته بود

در خانه نمي توانستم

در خيابان   لاغر

اسكلتي باشد  كلمه ها را تويش بريزي

شعر نشود؟

كسي به كسي نبود

به روزنامه خيانت كرد

زن توي اكواريوم جادو مي كرد

معتاد لحظه ي رطوبت صد در صد

حقيقتش اين است كه نيست

مرد نيست

به اين سبكي را بلند نكند

من مفعول جادوي كلماتم

كسي كه توي شعرم نشست

روي طاقچه ي شما خنديد؟

به درك

وقاحت هم حدي نداشت  وقتي داشت

اخرين شاهكار خلقت را بلند مي كرد

توي خودم ريختم

توي روزنامه

_چه خاكي توي سرت _

ريختي؟

 

 شعرهای پیشین آزیتا حقیقی جو در مانیها

دوشعر

 

" روي دست شما بلند شدم "

هر راهي را كه باز كنم

بست

نه اينكه نيست دست خودم

نبود

من از اولش اشتباه بودم

كاش نمي كردي ام

بله

حق با دروغگوست

پشت همين در گوش خواباندم

مي گويند

از سه جهت پيشروي كرد

دراتوبان رشت به شيراز

اتوبان ندارد

نرو    اگر هم مي روي

نرو

انقدردوستش دارم كه بخواهم

تمام زمين مال تو     زمينگير

نمي شود به ريش من بخندي و

خداحافظ

من ندارم

انگشتي كه مايه ي ابروريزي شد

اينجا

با صداي گريه ام حال مي كند

انجا  اشاره نكرد

دستم را

اشتباه گرفتي  من نبودم

به خدا

ازديواركسي بالارفتم

كه بالا رفت از من

دست از بلند كردن

بر نداشتم

روي دست شما   بلند شدم

 

80

 

از شبي كه سايه هامان را خورد

براي بي تا و تنهايي اش 

بايد پرده

از عشقي كه روي پرده نقش بازي مي كني    بردارم

زير پيراهني كه كوتاه نمي ايد به اندازه ي

يك دست صدا دارد

وقتي بلند مي نوازد روي صورتي  صورتي مي شود

يا شبانه روز

يا همين بيست و چند ساعتي كه تا ته حال

كشيده شد  اتفاق مي افتد

در و ديوار , پله ها

حتي فرشي كه زير پاهايت افتاد

 

توي خاطره اش زن پس مي كشد

يا مي اندازد

اين همه حرف اضافه

كه حتي از سطر هاي جمعه حذف نمي شود

هيچ

با دستي كه روي دستم مانده  چكار كنم؟

79

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright ©2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website