Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

 

Behcat Aysan 

 برگردان: نادر جبارپور

برای آنها که دوست داشتن را فراموش کرده اند

دوست  داشتن را از ياد برده ايد

مثل هر چيز دروغ

عشق هايتان را نيز.

گوئی زندگی را مرگ،

دروغ را حقيقت می پنداريد.

نه از شکوفه زدن ياس ها خبرتان می شود،

نه از شبی که

مثل تابوتی سياه

از جلوتان می گذرد.

دوست داشتن را از ياد برده ايد

عشق های دروغتان را هم.

  

اين عشق، اين شهر، اين غم

 ۱.

بدرود

ردٌ پايم،

تو کوچه های دربدری.

بدرود

عزيزم،

که آسمان ديگری برای خود ساختی.

بدرود

سوتی که زدم،

آوازی که خواندم،

زير بارش تند برف ها.

بدرود

چهرهء مادرم،

تو آئينهء رنگ و رو رفته و تنها،

با چارقد هميشه سفيدت.

بدرود

آنچه رو درخت زيرفون،

زير نور ماه کنده بودم.

بدرود

درخشش هيمه های سوزان

در دور دست ها

بدرود.

۲.

روزی خواهد آمد

و امروز خاطره ای خواهد شد،

حالا هر چه هست.

اين نيمکتی که رويش نشستيم،

اين ساعت شنی، اين نسيم، اين کمدی قديمی،

اين صندلی شکسته،

اين قلب مفت و ارزون،

اين عشق،

حالا هر چه هست.

۳.

بدرود

ردٌ پايم،

تو کوچه های دربدری.

بدرود

نوشته های نصفه نيمه مانده،

روی ديوارها

بدرود.

روزی خواهد رسيد،

که آبهای زيرِ زمين جاری خواهند شد.

من می روم

و  این شهر را، اين باران را،

اين خيالات را.

اين عشق را، اين اوقات تلخی را،

و اين کدورت را،

به شما وا می گذارم. 

 


برای دیدن آثار دیگر این مترجم

 روی عکس کلیک کنید

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website