خانه پدیدآورندگان شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

 

 لقا بختیاری


شعرهای پیشین لقا بختیاری در مانیها

 

 


 


این شعر را هم به حافظه ام اعتماد کردم و نوشتم که زیبایی اش سالهاست مستم می کند  - هومن عزیزی

مادر

تفنگ ها را تو بیاور
سرباز ها را من
فشنگ ها را تو بیاور
زخم ها را من
چاله ها را تو بیاور
جنازه ها را من

جنازه ها را که چال کردیم
کنار آتش چای می خوریم
ودر آغوش هم به خواب می رویم

 

ویلاگ مانیها درباره ی مانیها مواضع مانیها ارسال آثار تماس با مانیها جستجوی مولفان دریافت فونت معرفی کتاب پیوندها آرشیوها
Copyright ©2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website