Independent poetry                                نخستین سایت تخصصی شعر ایران                                         www.maniha.com

Home شاعران شعر ایران شعر جهان مقالات language داستان کتاب الکترونیکی فیلم و صدا ویژه نامه ها

 

کیوان اسدی

گمنام آباد

   

 - سیصد نفر کشته شدند !

- هوا واقعا خوب است !

آقای  بازیگر حرف می زند !

 دست می زنند !

سوت می زنند !

هورا  هورا !!!

پانصد نفر افغانی چند نفر است ؟

دو تا ؟ سه تا ؟ چند تا ؟

رضازاده  هم پهلوان ، هم قهرمان است !

ببین چه عضله ای ! ماشالله !

مردانگی یعنی این !      

 وزنه را  یکضرب می برد بالا

که حالا کارگر مترو ، بیلش را تکان می دهد .

و خبر مهم اینکه سگ بوش دیروز مرد !

تلویزیون همه اش پخش می کند .

پخش می کند        تا              چیزی پخش نشود

که نریزد روی زمین              ستاره های  سینما

که همه جمع نشویم        توی خیابان      برویم بستنی بخوریم

حالا همه دست بزنید

حالا همه برقصید

که همیشه در صحنه        ایستاده می شاشید

که امسال کم آبی نباشد .

 


شعرهای پیشین کیوان اسدی دز مانیها

 

گفتي به اميد ديدار

و خيابان که مي گذشت

ديروز تنها خاطره اي بود

که فردا همين امروز آمد

فرداي ترس

جدايي

مبادا

به اميد ديدار

گرسنگي  شوخي نيست

چند نفر را بايد ديد؟

روزي چند بار بايد  بر صليب رفت؟

چند براي لقمه اي نان

بار حقارتي بر دوش گرفت

به اميد ديدار

از اينجا تا مشهد هزار کيلومتر است

  تنها عکسي مي ماند

و ديوار

که با من نجوا مي کند

آهسته، آهسته

به اميد ديدار

 


سپيده

 سپيده دم که سر زد.

او ديگر نبود

وقتي که افتاد

ديوار ايستاده بود

و خون را که سرد شده بود

از روی سنگفرش حياط شستند

سپيده دم که سر زد

سربازان آتش را سرودند

او ديگر نبود

و دمپايي اش را گوشه سلول

جا گذاشته بود

سپيده دم که سر زد

لبخندي زد

آخرين خط را روي کشيد

او ديگر نبود

و انگار دوازده بار مرده بود.

 

تنهايي 

تنهايي عميقي است

ديوار سيماني چقدر محکم است

خيابانها،

کوچه ها،

خانه ها را بالا مي آورم.

چند روز مانده که اين يک روز تمام شود ؟

لحظه ها مچاله مي شوند

توي سطل زباله

نعش زمان روي زمين سرد مي پوسد

همه جا را بوي گند پر مي کند تا

باز به خيابانها،

کوچه ها،

خانه ها

تف کنم .

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ی مانیها مواضع مانیها معرفی کتاب دریافت فونت درباره ما تماس با ما

Copyright 2003-2004 All Rights Reserved for " maniha " The independent poetry' website