بیست اپیزد کوتاه، محمود معتقدی

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 


بیست اپیزد کوتاه/ میان خواب هایت/ کافی ست به خانه برگردی !

محمود معتقدی


 

 

              1

 

هم  آ شوبگری و هم  خاموش

کولیوار می توان دوستت داشت

همین که باد را به آ غوش می کشی

               

                 2


به دوست داشتن تو می روم

به صدای کبوتران شیرینت

چه اسطوره ی سبزی

به کوچه می آید !

 

           3

 

با همیشه فرق داری

با غروب ها ی سرخت

به دل می نشینی

چه اعتراف سنگینی

دیدارت می کند

 

        4

از گذر گاه سایه می روی

مرا به مرزدوستی ها یت

باز می نویسی

سطر های پشیما نی خاموشند

 

              5

 

غمگین مبا ش

این استعاره زیبا یت می کند

یک نت دیگر

از وعده گاهت به گوش می رسد

خطش نزن !

 

        6

 

به خیال تو بر می گردم

به اشاره ی تشنگی ها یت

بگو!

چگونه به خلوت چشم های تو می رسم ؟

 

                  7

 

آ شوب چشم های تو و

پرواز کلما تی

ایستاده میان دست ها یت

از خود با را ن

چیزی بگو !

 

         8

 

سرخوشانه می رسی و

مرا به خلوت خویش می خوانی

هرم صدا یت را

دوست می دارم

چراغی روشن کن !

 

       9

 

هنوز خوبی و

دلخوری

از این همه زیبا یی

به کجا پنا ه می بری ؟

 

          10

 

به انتظار ت شعر می نویسم و

در آمد نت

به شنید ن دریا می روم

چه تازیانه ی تلخی !

به کمین تو می آید !

 

         11

 

همیشه چیزی در تو بیدار می ما ند

مثل دویدن دریا

مثل نگاه زنی که دیگر نیست

پرچم بزن

یاغی بزرگ !

 

      12

 

قایقی کنار چشم ها ی تو می ایستد و

توفان باستا نی

به استخوان های تو می رسد

سبک نمی شود

صدای بارا ن میان دست ها یت !

 

           13


مسافر عاشقانه ها ی زلال

آخرین قهوه را

به یا د تو می نوشم

شب از نیمه می گذرد

 

         14

 

این سطرهای مانده ازعشق

چگونه

به آشوب سه شنبه های تو بر می گرد د ؟

کلما ت

با تو پیر و پیر تر می شوند


 

             15

 

واژه های آ تشنا کی

ازتو به گوش می رسد

این قا یق شکسته

به جا یی نمی رسد !

 

           16

 

قاصد کی به بام می رود و

هراسی به کوچه می ریزد

روح مترسکی

هوارا از تو می گیرد

 

              17

 

کولیوارعاشق می شوی و

با واژه ها یت

جهان را دوباره می نویسی

رنگین کما نی

به شنیدن تو می آید

 

             18

 

مثل همیشه

بخشنده با ش

درختان و

پرندگا ن

با تو به کوچه می آیند

 

           19

 

 از صف پرچم دوست داشتن و

 تا گیسوا ن این همه برف

 ببین !

 دریا چگونه تکثیر می شود !

 

 

            20

 

 یکشنبه ابری و

 بوی یا سی زرد

 برابرت !

 با را ن باستا نی

 دست ها ی ترا می شوید

 فرقی نمی کند

 


تا بستا ن 90