من اینجا شاعرم

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

ا

ا

ا

ا

صادق کریمی

من اینجا شاعرم
در اهواز، 50 درجه گرما بالای خودم
کنار کارون و غسل صابئین و یحیی
من اینجا شاعرم
بوی ماهی صبور و گازهای پهن گاومیش
با ” ِاشلُونِک” و”ِزِیِّن” گفتن های برادران عرب
من اینجا شاعرم
کنار تکثر سردرهای مساجداهواز
(اصفهانی ها، یزدخواستی ها،آذربایجانی ها….)
کنار اسکله های خرمشهرو آبادان
قطار کهنه اهواز – ماهشهر
من اینجا شاعرم
رفتن به هفتکل
وقتی ازکنارکودکی و دبیرستان رودکی میگذرم
مزار غریب سیروس و مرحوم پدرم
من اینجا شاعرم
وقتی میگذرم از کناره ی رود زرد
بوی برنج چمپای میداوود
طعم تازه نان تنوری و تلیدونی
من اینجا شاعرم
کنار مرداویج اصفهان
قبرستان پرازجوان ناکام شهرکرد
ترمینال جنوب تهران
و اقدسیه ای که اجبارکاری بود
من اینجا شاعرم
درست کنار خنده های پسرم آرش
وصدای النگوهای زنم

همین جا خاکم کنید
********
25مرداد 1390/ اهواز