گواه ِ جایی زیر ِ حلق

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 پدرام بالداری

 

شکل در انگشتر ِ زن

انگشت بر دست

تو را اشاره می کند

 

دمی که کلاغ ِ شاهد

مدام

گواهی

گواهی

مدام

سر می کشد با چیزی در حلق

در اشاره به

کور

 

شکل در صبر ِ ساعت

ساعت بر دست

تو را انتظار می کشد

 

جایی که چهار کوچه مکان

هر جا

جایی

جایی

هر جا

بنشینی با کلاغ در حلق

در اشاره به

کر

 

شکل در عقیم  ِ  سر

سر بر شانه

تو را باز می کشد

 

زیر ِ آنچه که آرزو ست

هر چه

زیر

زیر

هرچه

زیر تر می رود با چیزی در حلق

در اشاره به

لال

 

شکل در خیال ِ خواب

خواب بر چشم

خواب ِ شکل ِ کسی

 

در انگشتر ِ زن

 

کور و کر و لال