ماری که دشمن مار هاست

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 باران

شعر اول

ماری که به مار ها فقط نیش می زند
به مار هایی
که در جلد ها می ایند
طناب مارست
خواست ستون را یک بار نیش بزند
وقتی کمی دورش چرخید
ان را محاصره کرد
خودش را با ستون اشتباه گرفت
ادامه ی حلقه کردن را
روی خودش انجام داد
اخرش هم خودش را نیش زد
و بعد هم جای ورم کردن زخمش را گره گفتند

طناب ماریست
که جلد ها را نمیبیند
و شاید ان ستون ماری بود
در جلد ستون

لباس هایمان را دوست دارم
لباستان را بیشتر از تن هایتان
مار های
که مار ها را نیش میزنند