گریختم…….

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

  گیل آوایی

 

                                          پیشکش به یاران دلتنگٍ وطن که از وطن گریخته و                                                                        وطن ندیده اند از آن پس.

 

گریختم

با کوله ائ از ستاره و خورشید

تا بامداد را دمیدن

از یاد نزدایند

و بیداد را

دادخواهئ!

گریختم

آرئ

گریختم

با کوله ائ از

هزار فاجعه

داغ

دار

دام

و گورهائ بئ نشان

با گل افشان هر تابستانش

گریختم

با کوله ائ از اشک و

آه و

فریاد مادرم

مادرانم

که آتش دادخواهئ را

در ظلمت نابگاه

و ناروائ خدائ آلودگان

هنوز

برافرورخته مئ دارند.

گریختم

آرئ

گریختم

با کوله ائ

که فریادش

کابوس جنایت پیشگان خرافه مستئ است

که جهانئ نفریبانند

و سورشان سوگ

به بزم هماره در تلاوت مرگ

که  سلیطگانٍ آیه و شلاق

زوزه مئ کشند

به رنگ بردگئ

عزا

به بلاهت و تزویر!

گریختم

آرئ

گریختم

با کوله ائ

از جوانه و عشق

با فریادئ رساتر

که آینده از آن ماست

و دمیدن سحر

در خاک من

بئ انکار!