اتومبیل نر آغوش؛ با صدای شاعر

 مریم هوله

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

شعر اتوموبیل نر آغوش بخشی از برنامه ی سخنرانی و شعر خوانی در انجمن فرهنگ و گفتگو است که برای انتشار از آن جدا شده است و صدای برنامه را به صورت کامل، می توانید در اینجا بشنوید.

برنامه ی: درباره ی ادبیات غیررسمی ایران، مریم هوله و هومن عزیزی سایت فرهنگ و هنر