وقتی گورهایمان را از هم گم کنیم..

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 فرهاد سلمانیان

گور مشخصی نداریم

هر جا می تواند گورمان شود

برای ما که گورمان را گم کرده ایم

همیشه همین بود…

این پیراهنی که می بینی

فقط گوشه ای از کفنی است

که برای مان دوخته اند

ما گورمان را گم کرده ایم

شاید شما که کفن تان را دوخته اید

دست کم گوری

برای گور به گور شدن،

گم شدن

داشته باشید!