مجموعه «سمفوني روايت قفل شده»

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 مریم جعفری

«سمفوني روايت قفل شده»  عنوان نخستین مجموعه‌ي شعر مريم جعفري آذرماني است که در تيراژ هزار نسخه و به قيمت 1400 تومان در تابستان 85 منتشر شده است.

دو شعر به عنوان نمونه ی شعرهای منتشر شده در کتاب، برای ما ارسال شده است که هر دوی آنها پیشترها در مانیها منتشر شده اند، با این حال برای چشیدن طعمی از کتاب آنها را با هم می خوانیم

 

 

دو شعر از اين مجموعه:

 

من شاعرم خودكار نه؛ جوهر به دنيا آمدم  

درگير انديشيدنم من سر به دنيا آمدم

تقدير بود انسان شدن عمري زمين گيرم كند

روحم كبوتر بود و من بي پر به دنيا آمدم

نارنجي و خاكستري پاييز رنگ آتش است

هر روز و شب در آتشم آذر به دنيا آمدم

نه؛اين توان در مرگ نيست از زندگي سيرم كند

مردانه خواهم مرد اگر دختر به دنيا آمدم

 

زمستان 83

 

 

دنيا پر از سگ ست جهان سر به سر سگي ست

غير از وفا تمام صفات بشر سگي ست

لبخند و نان به سفره ي امشب نمي رسد

پايان ماه آمد و خُلق پدر سگي ست

از بوي دود و آهن و گِل مست مي شود

در سرزمين من عرق كارگر سگي ست

جنگ و جنون و زلزله؛مرگ و گرسنگي

اخبار يك سه چار دو تهران خبر سگي ست

آهنگ سگ ترانه ي سگ گوشهاي سگ

اين روزها سليقه ي اهل هنر سگي ست

بار كج نگاه شما بر دلم بس ست

باور كنيد زندگي باربر سگي ست

آدم بيا و از سر خط آفريده شو

ديگر لباس تو به تن هر پدر سگي ست

 

17/12/83