رنگین کمان گذرگاه

رنگین کمان گذرگاه

رنگین کمان مجموعه ای است از ۲۲ داستان ها ۲۲ نویسندهی ایرانی که به همت نشر ماهنامه ی گذرگاه منتشر شده است.

در این مجموعه داستانهای :

گوساله ی سامری از عباس موذن

یوشا الهه مشتاق

جاسم عباس صحرایی

طلسم شهری احدیث

سامان ملخ ها فروغ کشاورز

موریانه مهدی مرعشی

تالاب محمود ساطع

 و… بسیاری از نویسندگان خوب  دیگر ایران منتشر شده است. سپاسگذاریم از دوستان عزیز گذرگاه و زحماتی که برای انتشار و پایداری ادبیات ایران متحمل می شوند.

برای دریافت این کتاب ارزشمند از این لینک استفاده کنید: رنگین کمان