در پنجره، آرسنی تارکوفسکی

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

ترجمه: ترانه جوانبخت

 

پرتوهای ستارگان

غلتیده در قطب شمال سیاره

ربع کره عمود

در پنجره ام داخل می شود

 

آن پایین بلوارها پیش می روند

در ویولون انقدر خالص از هوا

مثل آینده ای افسانه ای

بودا در شکم مادرش

 

Из  окна

 

Наверчены звездные линии

На северном полюсе мира,

И прямоуголъная, синяя

В окно мне вдвинута.

 

А ниже – булъвары и здания

В кристальном скрипичном напеве, –

Как будущее, как сказание,

Как будда у матери в чреве.

 

"Из  окна" from "Арсений Тарковский Стихотворения", Editions "Radouga", Moscou (1991)