چند شعر از مهدی بهرنگ راد

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

مهدی بهرنگ راد

سكوت زنگ زده

زنگ  صداي پوسيده اي

                        كه مي چسبد

                                            به تمام ريشه هاي اعصاب

صدايي شفاف

                كه از بين انگشتان مغزم

                                                رد مي شود

بي آنكه كالبد شكافي اش كند

                                    و لاشه اش مي چسبد به ناخنهايش

 اشباحي از

ميم

لام

الف

سين

در سرم زاري مي خوانند


 

 

 

 

هيچ اتفاقي نمي افتد…..

مثل دست كشيدنم

                        بر پوست آفتاب سوخته ابرها

آواز مي خوانمت

                     و   صدايي……………

اما جرات ارتعاش مي طلبم

                                      كه بشكافد خاك عقيم

                                                                و آوار ريخته را

بر نمي گردم

                    ميميك صورتم آرام تر از هميشه

                                          ( مثل سنگهاي مرمر قبري)

حسرت يك جوانه نگاه را  هضم مي كند

مثل دست كشيدنم بر پوست آفتاب سوخته ابرها

مثل آوازي خواندن، آبستن تو

مثل سلام كردن به تو

……خاك مادر آوارهاست                    

                           فقط آوارها قد مي كشند


 

 

 

عصيان كلمات

                                   …..ايده اي مسخره

در باور پوكيده كلمات

                        ستون فقرات حلزوني

                                                 اراده شان به تحليل، يغما رفته است

پاشيدن رمقي سورئال براي

                                دل پيچه

                                            سپيدآبي

كه كمر درد بگيرد

تا مقصد …..و…….

                          امضا

                                          مهدي بهرنگ راد


 

 

 

در بازوان

            تاب مي خورمت

                                     را تكان بده

پلك هاي

            رنگ مي بازم عقيده­ام را

                                          باز كن

سياليت جاذبه اي گرم

                        كه يك طرفه

                                        كه بن بست

را مي خواهم

                نمي شود!                                  

آيا  مي بوسم؟

………..كاش زمان كشسان بود………

                                            مرد چشمهايش را بست.