از ترانه های سمت خیال و دو شعر دیگر

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/f/e/9/maniha.com/httpd.www/wp-content/plugins/socializer/socializer.php on line 411

 حسن حیدریه

از سمت ِ خیال
                     ترانه های آفاق می آیم                  
 
             سمت ِ معنی شعله ور
                     تن از نگاه ی در زبان                        
 
             سمت ی بایستن
                                 که باشم                   
          نه تن ـ درـ دهم که 
                                      که بادا هرچه باد                                                                   
                                                                      آبان 1371 


                                                 
 
                     از آمد ـ شد ِ ستاره
                                    تا آفتاب                     
                                                بوی ِ پرنده                             
            سمت ِ خیال
                            به اشاره یی تبسم             
                                                 می بری یم                     
                                                   سمت ِ خیال                                 

                                                1371   


                                                                        
                    چرا نشود خروش ِ خروشان ِ خشم
           سرودِ حوصله ی سنگ
           که هی می پرتابندش سوی ِ کردارِ آینه
 
          نگاه ام که از پرنده،باد،آسمان،تو
                                               !همه                                     
                                                               مهر 1371