Monthly Archives: می 2011

11مه/11

پیام تسلیت و دو شعر از وریا مظهر

دوست و همکار قدیمی مانیها وریا مظهر به ابدیت پیوست. مانیها به این وسیله نهایت اندوه خود را از درگذشت این شاعر خوب معاصر و فقدان دردناک او برای جامعه ی ادبی ایران ابراز می دارد و برای بازماندگان آن عزیز آرزوی صبر و پایداری در این مصیبت و برای روان پاک او آرزوی آرامش ابدی می کند.
از طرف گردانندگان و همکاران سایت مانیها

دو شعر از شعرهای منتشر شده از آن عزیز در مانیها را به این بهانه بازنشر می کنیم:

Continue reading